FORSIDE  BØGER
 PROFIL  ARTIKLER
 KONTAKT  FOREDRAG  English Version

PROFIL

Jeg er lektor i historie ved Saxo-Instituttet på Københavns Universitet (siden 2014). Mit særlige ansvarsområde gælder universitets- og videnskabshistorie, og jeg er universitetshistoriker for Københavns Universitet (se KU's universitetshistoriske websted).

Uddannet historiker fra Københavns Universitet (cand.mag. 1997, ph.d. 2003), og med forskeransættelser ved historiestudiet på Københavns Universitet (adjunkt, 2003-2006), ved Institut for Kultur og Identitet på Roskilde Universitet (lektor, 2007-2008) og ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet (lektor, 2010-2011). I perioden 2007-2013 var jeg også tilknyttet Det Kongelige Bibliotek som domicileret forsker.

Indvalgt i styrelsen for Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie (Kildeskriftselskabet), i styrelsen for Selskabet til Danmarks Kirkehistorie og i Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie. Medlem af redaktionen for tidsskrftet Scandia.

Min forskning og mine udgivelser handler om dansk og europæisk historie i perioden 1500-1750 med særlig vægt på kulturhistorie, kirkehistorie og lærdomshistorie (universitets- og videnskabshistorie). Særlige fokusområder, som også danner baggrund for undervisning og foredrag over hele landet, inkluderer:
  • Skole-, uddannelses-, universitets- og videnskabshistorie, herunder Københavns Universitets historie
  • Reformationen og kirkens kulturhistorie
  • De religiøse og magiske ideers historie efter reformationen, herunder trolddomsprocessernes historie, samt dødens kulturhistorie og opfattelser af det hinsidige
  • Religion og videnskab i renæssancen
  • Dansk og nordisk historie generelt mellem middelalder og oplysningstid
Medier
Jeg medvirker jævnligt som ekspert i aviser og radio eller på nettet og tv. På tv blandt andet i DR-programmer som "Historien om Danmark" (sendt første gang i 2017), "1000 års tro" (sendt første gang 2016), "Ved du hvem du er" (sendt første gang i 2011) og "Heksejagt" (sendt første gang i 2006).