FORSIDE  BØGER
 PROFIL  ARTIKLER
 KONTAKT  FOREDRAG  English Version

PROFIL

Jeg er ph.d. og lektor i historie ved Saxo-Instituttet på Københavns Universitet (siden 2014). Mit særlige ansvarsområde gælder universitets- og videnskabshistorie, og jeg er desuden universitetshistoriker for Københavns Universitet (se KU's universitetshistoriske websted).

Jeg er uddannet historiker fra Københavns Universitet (cand.mag. 1997, ph.d. 2003), og har tidligere haft forskeransættelser ved historiestudiet på Københavns Universitet (adjunkt, 2003-2006), ved Institut for Kultur og Identitet på Roskilde Universitet (lektor, 2007-2008) og ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet (lektor, 2010-2011). I perioden 2007-2013 var jeg også tilknyttet Det Kongelige Bibliotek som domicileret forsker.
Jeg er medlem af styrelsen for Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie (Kildeskriftselskabet), af styrelsen for Selskabet til Danmarks Kirkehistorie og af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie.

Min forskning og mine udgivelser handler primært om dansk og europæisk historie i perioden 1500-1750 med særlig vægt på kulturhistorie, kirkehistorie og lærdomshistorie (universitets- og videnskabshistorie). Af særlige fokusområder, som også danner baggrund for undervisning og foredrag over hele landet, kan nævnes:
  • Skole-, uddannelses-, universitets- og videnskabshistorie, herunder Københavns Universitets historie
  • Reformationen og kirkens kulturhistorie
  • De religiøse og magiske ideers historie efter reformationen, herunder trolddomsprocessernes historie, samt dødens kulturhistorie og opfattelser af det hinsidige
  • Religion og videnskab i renæssancen
  • Dansk og nordisk historie generelt mellem middelalder og oplysningstid
Medier
Jeg optræder jævnligt som ekspert i aviser og radio eller på nettet og tv. Blandt andet har jeg medvirket i DR-programmer som "Historien om Danmark" (sendt første gang i 2017), "1000 års tro" (sendt første gang 2016), "Ved du hvem du er" (sendt første gang i 2011) og "Heksejagt" (sendt første gang i 2006).

Hør interview fra Radio24syv om mit bidrag til bogen Nattens gerninger fra 2015.