FORSIDE  BØGER
 PROFIL  ARTIKLER
 KONTAKT  FOREDRAG  English Version

FOREDRAG

Morten Fink-Jensen holder foredrag i hele landet med hovedvægt på emner om dansk historie fra 1500 til 1800.

Foredragene er for alle interesserede, de forudsætter ikke særlig viden om emnet på forhånd, og de kan holdes
ledsaget af powerpoint-præsentation med mange flotte billeder!

Særlige emner kan inddrages efter ønske, og foredragets længde og pris aftales fra gang til gang.

Eksempler på foredrag:

Reformationen
Da Martin Luther med sin kritik af afladshandlen i 1517 trådte op imod den katolske kirke, blev det begyndelsen på reformationen, der på dramatisk vis ændrede Danmarks og Europas historie. I foredraget fortælles om, hvordan reformationen blev gennemført i Danmark i 1536, og hvordan den påvirkede den almindelige befolknings hverdag og samfundet. Foredraget kaster også et blik ud over reformationen i det øvrige Europa og ser på, hvordan reformationen har været med til at forme det moderne samfund.

Historien om Danmark. Reformation - renæssance - enevælde - oplysningstid
Med udgangspunkt i DR's Historien om Danmark fortælles den spændende og dramatiske danmarkshistorie, der begynder  med Reformationen i 1536 og bruddet med den katolske middelalder. I tiden derefter strammede kongen og adelen grebet om magten, og den den nordiske renæssances kunst og kultur blomstrede i Danmarks storhedstid under Christian 4. Men perioden endte i katastrofe og krigsnederlag. Med Danmark på afgrundens rand blev al magt i 1660 lagt i hænderne på den enevældige konge. Flere svenskekrige, stavnsbånd og religiøse krav fulgte efter, men også en åbning over for oplysningstanker og reformer af det gamle bondesamfund i 1700-tallets slutning.

Reformationen, skolen og dannelsen
Reformationen satte skolegang på dagsordenen i Danmark. Fra 1536 fik kirken til opgave at undervise i den kristne børnelærdom, som var at finde i Luthers lille katekismus, og at kunne den blev en forudsætning for at få en voksens rettigheder. Skoler blev som regel til på privat initiativ, og landet rundt var der derfor stor forskel på, hvem der kom i skole og hvordan en skoledag foregik. Bortset fra latinskolerne, der skulle uddanne kommende præster og skolelærere, blev oprettelsen af skoler ikke en sag for staten før end i løbet af 1700-tallet og med skolelovene i 1814. I foredraget vil spørgsmålet om reformationens forbindelse til nutidens skolegang også blive berørt.

Når det regner på præsten. Sognepræster og sognefolk efter reformationen

På baggrund af konkrete historier fortælles om sognepræsternes mange opgaver i det gamle danske samfund. Præsten var kongens og biskoppens forlængede arm, og han havde til opgave at være både opdrager og sjælesørger for befolkningen. I den egenskab stillede han ofte store krav til sine sognefolk, men det kunne også gå præsten ilde, hvis han kom på tværs af de forkerte folk! Foredraget indeholder både hvad der nok for mange vil være overraskende oplysninger om kirkens rolle efter reformationen og underholdende historier om præster, sognefolk og øvrighed.

Tycho Brahe: Religion og videnskab i renæssancen
Tycho Brahes dramatiske liv er fortællingen om adelsmanden, der ville være videnskabsmand og ikke herremand. På øen Hven i Øresund opbyggede han et enestående forskningscenter, hvor både astrologiske studier og astronomiske observationer, der gjorde ham verdensberømt, blev foretaget. Til sidst ragede han uklar med alt og alle, ikke mindst Christian 4., og Tycho drog i eksil i Prag, hvor han døde i 1601. I foredraget fortælles både om Tychos personlige liv, hvordan han som astronom skabte et helt nyt grundlag for fremtidig naturvidenskabelig forskning og om datidens religiøse ideer, som øvede afgørende indflydelse på hans liv og tænkning.

Trolddomsprocesserne i Danmark
Hekseforfølgelserne i Danmark hørte ikke til den ”mørke middelalder”, men opstod i kølvandet på reformationen i 1500-tallet. De kulminerede på Christian 4.s tid, for efterhånden at ebbe ud frem mod år 1700. I foredraget fortælles om den europæiske baggrund for de danske forfølgelser, om de forskellige opfattelser af magi og trolddom hos befolkningen og kirken, og om nogle af de ca. tusind hekse, der endte deres liv på bålet i Danmark. Til sidst i foredraget drages paralleller til heksebegrebet i vore dage.

Københavns Universitets historie
Med sin over 500 år lange historie har Københavns Universitet siden oprettelsen i 1479 gennemgået mange forandringer og omvæltninger i takt med, at samfundet har ændret sig: Fra middelalderens katolske universitet til reformationstiden med ansvar for at uddanne lutherske sognepræster og fra enevældens behov for embedsmænd til i dag, hvor universitetet med 40.000 studerende og 9.000 ansatte er en international sværvægter inden for forskning og uddannelse. I foredraget fortælles om universitetet i en både danmarkshistorisk og videnskabshistorisk sammenhæng, ligesom der er masser af underholdende og dramatiske episoder om professorer og studenterliv.